Välkommen till Landskrona Handelsförening

Landskrona Handelsförening grundades 1884. Föreningens främsta uppgifter är:

♦ Att verka för befrämjande av handel och industri.
♦ Att lämna medlemmarna tillfälle att utbyta åsikter i allmänna frågor.
♦ Att erbjuda exklusivt inbjudna föredragshållare

Vår förening har två möten om året , då våra medlemmar träffas och utbyter åsikter under lättsamma och trevliga former. Vanligtvis hålls våra möten i  lokala restauranger i Landskrona . Förutom våra vanliga mötesangelägenheter lyssnar vi också på exklusivt inbjudna föredragshållare. Några av våra föredragshållare hittar du under fliken Våra möte.

Från att tidigare ha varit en förening för enbart köpmän har vi idag ett spektra av vitt skilda yrkeskårer, med den gemensamma nämnaren att vi alla verkar för Landskronas bästa.