Historik

Landskrona Handelsförening grundades 1884.
Föreningens främsta uppgifter är:
♦ Att verka för befrämjande av handel och industri.
♦ Att lämna medlemmarna tillfälle att utbyta åsikter i allmänna frågor.
♦ Att understödja behövande köpmän och deras efterlevande.

Ordföranden genom åren

1884-1904 Fritz Hansson
1905-1927 A.J. Petersson
1928-1929 Carl J. Appeltoft
1930-1960 Einar Petersson
1961-1985 Widar Weibull
1986-1993 Peter Karling
1994-2018 Carl-Johan Tygård
2019 – Michael Herbing