Om förening

Landskrona Handelsförening grundades 1884.

Från att tidigare ha varit en förening för enbart köpmän har vi idag ett spektra av vitt skilda yrkeskårer, med den gemensamma nämnaren att vi alla verkar för Landskronas bästa.

Vår förening har två möten om året , då våra medlemmar träffas och utbyter åsikter under lättsamma och trevliga former. Vanligtvis hålls våra möten i  lokala restauranger i Landskrona . Förutom våra vanliga mötesangelägenheter lyssnar vi också på exklusivt inbjudna föredragshållare.