Styrelsen

Styrelsen i Landskrona Handelsförening

Position Namn
Ordförande Michael Herbing
Sekreterare Anders Karlsson
Kassör Mats Landberg
Ledamot Anton Söderberg
Ledamot Paula Maigren
Ledamot Jonas Westerberg
Ledamot Camilla Christerson
Ledamot Pelle Olofsson