Dags att ansöka till stiftelsen Lorens och Lotten Helmers fond

Landskrona Handelsförening vill tipsa om Stiftelsen Lorens och Lotten Helmers fond. Detta är ett ypperligt tillfälle för gymnasiestudenter i Landskrona som valt att läsa vidare på universitets eller högskolenivå att dryga ut studiekassan.

Stiftelsens syfte är att hjälpa behövande personer och familjer i Landskrona.  Du kan få bidrag eller stipendier en gång per år. Stiftelsen grundades med bidrag från Lorens och Lotten Helmer år 1954.

Vill du söka bidrag?

Stiftelsens medel ska hjälpa behövande personer, framförallt äldre och personer som inte är berättigade till försörjningsstöd.

Ansökningsperioden är öppen från januari och fram till 31 mars 2023.

Läs mer på läken nedan.

https://www.landskrona.se/omsorg-och-hjalp/ekonomi-ekonomiskt-bistand/stipendier-fonder/