Handelsföreningens Årsmöte 2012

Torsdagen 8 Nov 2012 samlades 35 medlemmar till årsmöte på Restaurang Gränden.

Ordförande  Carl-Johan Tygård  hälsade alla välkomna.

Efter redovisningar om årets verksamhet och ekonomiska ställning, avtackades 3 avgående styrelsemedlemmar  av ordföranden. Dessa var Jan Persson, Stefan Andersson och Per Larsson. Ny styrelse valdes, se artikel.

Kvällen bjöd på 2 föredragshållare.

Först informerade Olle Larsson om Landskrona Stads 600 Års Jubileum 2013 Ett fylligt och intressant föredrag!

Gunnar Ekberg berättade om att vara Svensk spion, en skakande och intressant berättelse om kalla krigets dagar.

Efter åt vi en god måltid med  tillhörande kaffe och kaka.

Av ljudnivån att döma var kvällen uppskattad av alla medlemmarna.