Kallelse till höstmöte 141106

LANDSKRONA HANDELSFÖRENING

kallar medlemmarna till ordinarie

ÅRSMÖTE

Tid & plats

Torsdagen 6 november 2014 Hotel Öresund kl 19.00

Vid sammanträdet behandlas sedvanliga föreningsärenden.

Gästföreläsare – Tomas ”Wow” Lydahl

Genom sitt koncept WOW! får Tomas Mingelskola fart på åhörarna och garanterar nya kontakter och bekantskaper. Konsten att mingla är inte medfött men det är en av världens bästa men ändå minst förstådda marknadsföringstekniker. Så medtag visitkort och ditt härliga humör så andra får träffa fantastiska du!

Vi i styrelsen önskar Er hjärtligt välkomna till en trevlig stund med Landskrona Handelsförening och Tomas WOW! Lydahl.

Meny

Förrätt med Tores snaps, varmrätt, öl/vin samt kaffe

Pris: 285 kr/person

Anmälan & info

Bindande anmälan senast måndagen den 3 november kl 12.00.

Ställd till advokatfirman Anders Persson 0418-168 65

anders.persson@gronvallpartners.se eller direkt på vår hemsida www.lahf.se

Medlemsavgift för 2014

Du som ännu inte har betalt årsavgift för 2014 bifogar vi inbetalningskort för årsavgift gällande 2014.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN

och anmäl gärna er respektive och/eller gäster!

Styrelsen, Landskrona Handelsförening