Kallelse till höstmöte 20151105

LANDSKRONA HANDELSFÖRENING

Kallar sina medlemmar till ordinarie

ÅRSSAMMANTRÄDE

Tid & plats

Torsdagen den 5 november 2015 Kl. 19.00, Restaurang Curla.nu, Hjalmar Brantingsväg 5 Landskrona

Vid sammanträdet behandlas sedvanliga föreningsärenden.

Gästföreläsare!

Landskronabon Anders Persson

forskar kring vår tids största konflikt, Mellanöstern!

Från ekonomistudier via en kibbutz står nu Landskronabon Anders Persson med ett forskaranslag från statliga Vetenskapsrådet för fortsatt forskning kring EU:s roll i Israel-Palestina konflikten. Få har forskat lika mycket kring konflikten som Anders. Det har inte gått obemärkt förbi – t ex expertkommentator i TV och radio, egen blogg på amerikansk nyhetssajt och avhandling utgiven på amerikanskt förlag. Dessutom har Anders dubbla kandidatexamina och färdig doktorsavhandling.

Meny

Förrätt med Tores snaps, varmrätt, öl/vin samt kaffe

Pris: 300 kr/person (OBS! Endast kortbetalning!)

Anmälan & info

Bindande anmälan senast måndag 2 november kl 12.00.

Ställd till advokatbyrån Grönvall & Partners 0418-168 65

anders.persson@gronvallpartners.se eller direkt på vår hemsida www.lahf.se

Vi ser framemot ett intressant och trevligt möte!

Medlemsavgift för 2015

Till dig som ännu inte betalt medlemsavgift för 2015

bifogar vi inbetalningskort för årsavgift för 2015.

200 kr insättes på Bankgiro 221-1480  senast 1 november.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN och tag gärna med er respektive och/eller en gäst!

Styrelsen, Landskrona Handelsförening